Showing posts from July, 2023Show all
રાજકોટ નાગરિક બેંક દ્વારા કચ્છના વહીવટી અધિકારીઓને સુંદર કામગીરી બદલ સન્માનિત કરાયા
ભુજના પસ્તી ગ્રુપની અનોખી સેવા :પસ્તીના માધ્યમથી૧૫૦૦ જેટલા વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક કીટ અપાઈ
આરસેટી સુરત દ્વારા યુવાનોને રોજગારલક્ષી તાલીમ પૂરી પડાઈ.
Load More That is All
close