મુન્દ્રા ના પ્રકાશબા હત્યા કેસના બન્ને આરોપીઓ ને આજીવન કેદની સજા

Live Viewer's is = People


મુન્દ્રા ના પ્રકાશબા હત્યા કેસના બન્ને આરોપીઓ ને આજીવન કેદની સજા ફટકારતી ભુજની કોર્ટ. સમાજમા ધાક બેસાડતો ચુકાદો આપ્યો.

રીપોર્ટ : અયાઝ સિદીકી, ભુજ 

Post a Comment

0 Comments

close