ગુમનોધ -જીલ્લા નોંધ

Live Viewer's is = People

ગુમનોધ


ગાંધીધામ ખાતેથી કિરણબેન રાજેશભાઈ ભાનુશાળી નામના મહિલા કોઈને કીધા વગર ઘરેથી ચાલ્યા ગયા છે જે અંગેની પોલીસ ફરિયાદ ગાંધીધામ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં લખાવેલ છે જો કોઈને પણ મળે તો ગાંધીધામ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન અથવા નીચે જણાવેલ નંબર પર માહિતી આપવા વિનંતી કરવામાં આવે છે
કિરણબેન પોતાના સાથે તેમના બે બાળકો પણ લઈ ગયા છે

(૧) કિરણબેન રાજેશભાઇ ભાનુશાલી

(૨)  ધ્રુવ, ઉ.વ. ૯

(૩) શિવાનીયા, ઉ. વ. ૩

નીચે જણાવેલ નંબર પર માહિતી આપવા વિનંતી 

* ગાંધીધામ પોલીસ ખીમજીભાઈ ખાંખલા
મો. ૯૮૨૫૪ ૬૭૦૯૪
* સંજયભાઈ -૯૯૦૯૭ ૯૯૯૭૯
* જયેશભાઈ -૯૯૦૯૭ ૨૧૭૨૦


Post a Comment

0 Comments

close