જામનગર નગરપાલિકા મા નગરસેવિકાએ મચાવ્યો હોબાળો

Live Viewer's is = People


જામનગરમહાનગરપાલિકાની એસ્ટેટ શાખામાં નગરસેવિકાએ મચાવ્યો હોબાળો

નગરસેવિકા જૈનબ ખફીએ ફાઈલો ફેકી મચાવ્યો હોબાળો

એસ્ટેટ શાખાના અધિકારીઓ ઉડાઉ જવાબ આપતા મામલો બિચક્યો

થોડા દિવસ પહેલા અન્ય એક નગરસેવિકાએ પણ મચાવ્યો હતો હોબાળો

કુલદીપ ભટ્ટ જામનગર

Post a Comment

0 Comments

close