જાફરાબાદ ખાતે સમસ્ત ખારવા સમાજના સમુહ લગ્ન સમારોહનું આયોજન કરવામાં

Live Viewer's is = People
જાફરાબાદ ખાતે સમસ્ત ખારવા સમાજના સમુહ લગ્ન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે સમસ્ત ખારવા સમાજના અગ્રણી ઓ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં, વધુ વિગતો માટે જુઓ પુરો વિડિયો.

રીપોર્ટ : યોગેશ કાનાબાર, રાજુલા 

Post a Comment

0 Comments

close