ચુબડક પાસે આવેલા કંઢર ગામમાં પવનચક્કી ના કારણે પર્યાવરણ ને પારાવાર નુકસાન

Live Viewer's is = People


ચુબડક પાસે આવેલા કંઢર ગામમાં પવનચક્કી ના કારણે પર્યાવરણ ને પારાવાર નુકસાન થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે અને અમુક વિસ્તારોમાં જવા માટે ગોચર જમીન નો સોથ વાળી નાખ્યો છે 

Post a Comment

0 Comments

close